HVEM ER VI?

Siden 1992 har Rastec bl.a. leveret løsninger til den grafiske branche, ingeniørfirmaer, arkitekter, tandlæger og entreprenører. Ofte bruger kunderne os til drift af hele deres IT installation, idet vi har kompetencerne til at køre al drift fra A-Å.

Rastec udspringer af Helioprint A/S, der producerede reprokameraer til den grafiske branche. I 1985 kunne Helioprint A/S se, at der dukkede andre teknologier op, der formentlig ville åbne mulighed for digital billedbehandling. Derfor nedsatte man en udviklingsgruppe på 4 mand med henblik på at afklare mulighederne i den nye teknologi.

Projektet udviklede sig over de næste 5 år til et selvstændigt firma under navnet Rastec. I dag er vi vokset til at være en IT-full-service virksomhed.

SUPPORT

Få support lige nu
- vælg hvilken platform du bruger, og få hjælp med det samme.


(Mobil version)